Een deelnemer over de vakmeeting Woonfraude:

” De vakmeeting was erg leuk en zinvol. Advocaat Jeroen Groenewoud, waarmee Parteon veel samenwerkt op het gebied van Woonfraude, ging in op juridische dossiervorming. Hij lichtte toe wanneer je een zaak start en hoe je het dossier moet aanleveren.  Hiermee kwam hij terug op een vraag uit de vorige vakmeeting.

Daarna zijn er casussen ingebracht die met de hele groep werden besproken. Zo kon een ieder daar zijn of haar voordeel mee doen. Dit werd als leerzaam ervaren. Er was een goede open sfeer en iedereen droeg zijn/haar steentje bij.

Wij hebben opgemerkt dat de meeste corporaties woonfraude erbij doen naast de overlast. Dat was voorheen bij Parteon ook het geval. Maar inmiddels is na de succesvolle Pilot van vorig jaar voor de bestrijding van woonfraude een vaste formatieplaats gekomen.  We zien daardoor dat de fraude veel sneller en constructiever wordt aangepakt, waardoor er meer woningen worden vrijgemaakt.

Tijdens deze vakmeeting waren er regelmatig vragen over het hot item “privacy”.  Misschien een goed thema voor een volgende Vakmeeting?”