Training Regisseur van eigen loopbaan (alle leeftijden)

Wie: alle corporatie-medewerkers uit de regio

Wanneer: vrijdag 29 september en donderdag 12 oktober

Waar: bij één of meer deelnemende corporaties van Project Loopbaan, wordt nader bepaald

Door: Span trainingen

Kosten: € 560 (geen btw), bij meer deelnemers wordt het goedkoper, tot € 323. Te betalen uit het individuele loopbaanbudget.

Tijd: twee dagen, waarvan één dag eigen tijd en één dag tijd van de werkgever. Bij weinig deelnemers wordt het anderhalve dag.

Inschrijven: tot 7 september via info@projectloopbaan.nl

Vragen: bel of mail Marieke van Kilsdonk (projectleider) op 06-28 83 06 83 / info@projectloopbaan.nl / mvk@pro-file.nl. Of benader je HR-adviseur.

Inhoud en doel van de training

De veranderende wereld (en ook jouw organisatie) vraagt steeds meer mensen die zich opstellen als moderne werknemers, als werkondernemers. Een werkondernemer ziet zichzelf als iemand die eigenlijk voor zichzelf werkt, ook al werkt die voor een onderneming. Werknemers en werkondernemers kunnen hetzelfde werk doen, maar de laatsten doen dat vanuit een andere, flexibeler manier van denken. Een werkondernemer wil zich niet afhankelijk voelen van een organisatie en baseert de eigen werkzekerheid op het eigen vermogen om steeds op eigen kracht werk te vinden, zowel binnen als buiten de organisatie. Deze kracht heet ook wel employability en de mensen die deze kijk hebben voelen zich regisseur van hun eigen loopbaan.

De doelen van de training Regisseur van eigen loopbaan zijn:

  • Reflecteren op eigen kwaliteiten en vaardigheden
  • Formuleren en uitvoeren van een loopbaanplan
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Duidelijkheid op de volgende vragen: ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’, ‘Wat wil ik’.

Visie en werkwijze SPAN

Wij geloven in een combinatie van dimensioneel en situationeel trainen, oftewel de combinatie van ‘hoe zit dit bij jezelf’ en ‘welke nuttige trucs zijn er te geven?’. Dit houdt in dat we én stilstaan bij de eigen stijl én veel praktische tips geven. De training is vooral praktisch van aard. Naast deze praktische aanpak spelen wij graag zo veel mogelijk in op de leerwensen van de deelnemers aan de cursus.

Meer informatie