Inzichten en handvatten om je loopbaan richting en energie te geven.

Project Loopbaan organiseert deze training via SPAN organisatieadvies en –opleidingen.

Wie:                 alle medewerkers uit de regio

Wanneer:       woensdag 30 augustus en donderdag 14 september

Waar:              bij één of meer deelnemende corporaties van Project Loopbaan, wordt nader bepaald

Kosten:           € 560 (geen BTW), bij meer deelnemers wordt het goedkoper, tot € 323. Te betalen uit het individuele loopbaanbudget

Tijd:                 twee dagen, waarvan één dag eigen tijd en één dag tijd van de werkgever

Inschrijven:    tot 15 augustus via info@projectloopbaan.nl

Vragen:           bel of mail Marieke van Kilsdonk (projectleider) op 06-288 30 683 / info@projectloopbaan.nl / mvk@pro-file.nl. Of benader je HR-adviseur.

 

Doelgroep

Dit programma is inhoudelijk specifiek gericht op medewerkers van 50-plus. Medewerkers die zich bewuster worden dat het werk een andere plek krijgt in hun leven. Anders dan twintig jaar terug, maar zeker zo belangrijk.

Jij weet wat je als mens en professional waard bent. Door jouw (levens)ervaring ben je van groot belang voor de organisatie. Jij weet heel goed wat je energie geeft en wat niet. Wanneer je daar eerlijk over kunt zijn en wanneer daar begrip voor is, blijft het werk goed aansluiten en blijf jij de komende tijd een belangrijke pijler voor de organisatie.

 Programma

De training bestaat uit twee losse dagen. Tussen de trainingsdagen zit een periode van twee weken. In dit tijdsbestek worden thema’s behandeld, steeds afgerond met persoonlijke conclusies. Deze conclusies concretiseren de mogelijkheden om de eigen loopbaan sterker in handen te nemen. In de tussenliggende periode wordt een zingevingopdracht uitgevoerd.

Basiswaarden en energiebronnen

 • Het generatievraagstuk en de samenhang tussen levensfase en werkbehoeften.
 • De acht levensfasen van Erikson
 • Bewustwording van de invloed van ervaring op het hedendaagse functioneren. Het heft in eigen hand nemen.
 • Energiebronnen, oplaadpunten en energielekken detecteren en keuzes maken

Meesterschap en generatieleren

 • Uitleg over leerstijlen en leereffectiviteit.
 • Meesterschap, anderen laten profiteren van je ervaring en kennis en het behouden van kennis en belangrijke waarden binnen de organisatie.
 • Bewust worden van eigen kernvaardigheden en het gebruik daarvan in verschillende situaties.
 • Effectief omgaan met je loopbaan: loopbaantypes en analyse voor richting van je eigen loopbaan.

Balans en energiebeheer in je leven

 • Timemanagement voor seniormedewerkers.
 • Gezondheidsmanagement en prestaties: luisteren naar je lichaam
 • Flexibel en duidelijk zijn, verwachtingen vooraf managen
 • Eindconclusie van deze training: opstellen van je eigen loopbaanplan.

Aanpak

De aanpak is een combinatie van zelfwerkzaamheid (testjes maken, feedback organiseren, huiswerk-opdrachten), uitleg, discussie en gerichte tips. Het uiteindelijke doel is dat je een eigen loopbaanplan opstelt dat realistisch is en voldoende aanknopingspunten biedt voor jou én jouw organisatie om de komende tijd tot een gelukkige en nuttige periode voor beiden te maken.

Daarnaast worden deelnemers expliciet uitgenodigd om binnen de eigen groep een ‘buddy’ te kiezen waarmee zij concrete afspraken maken over de onderlinge ondersteuning bij de door te voeren voorgenomen verbeteracties. Deze buddyparen worden uitgenodigd elkaars vorderingen gedurende een periode van twee maanden na afloop van de training te blijven volgen en te ondersteunen.

Vragen of meer informatie? Bel of mail Marieke van Kilsdonk (projectleider) op 06-288 30 683 / info@projectloopbaan.nl / mvk@pro-file.nl, of benader P&O.