Berichten

Lessons learned: Uitkomst corona-enquête

De corona-enquête van Project Loopbaan werd door 40 medewerkers van zes corporaties van uiteenlopende omvang ingevuld. Uit de uitkomsten kunnen we de goede aspecten van de nieuwe manier van werken en leven halen en die voor de toekomst vasthouden.  De aanleiding voor de enquête is dat we zien dat tijdens deze coronacrisis gedragspatronen en gewoontes worden doorbroken, ook in de werksituatie: KCC kan goed thuiswerken, mensen worden snel digitaal vaardig. We willen deze flexibiliteit en veranderbaarheid graag vasthouden op het moment dat het gewone leven weer terugkomt.  De uitkomsten uit de enquête bieden hiervoor  interessante aanknopingspunten. Lees hier de uitkomsten van de corona-enquête.