Top stage voor Monique van Dijk

Een warm welkom voor Monique op haar stagedag. Marjan Leipoldt sociaal beheerder van de statushouders locatie waar circa 18 jonge statushouders wonen en leven, ontvangt haar hartelijk met een kop koffie. Marjan laat Monique vandaag meekijken en ervaren wat haar werk als sociaal beheerder precies inhoudt. Monique, werkzaam bij Pré Wonen, is daar enorm benieuwd naar.

Het werken met statushouders spreekt haar aan. Ze vindt het belangrijk om ook in haar werk van betekenis te kunnen zijn voor anderen.  Op het moment staat ze vaak stil bij de vraag welke werkzaamheden haar écht gelukkig maken. Ze nam al een kijkje in de zorg en het HR-vak.

Vandaag oriënteert zij zich op het begeleiden van statushouders. Voor deze groep mensen, die alles achter zich heeft moeten laten en een nieuw leven opbouwt in een vreemd land, zou zij zich graag inzetten. Uit ervaring weet zij, dat je daar zelf ook veel voor terugkrijgt. Een jaar leven in een andere cultuur heeft haar leven verrijkt, vertelt ze. Ze woonde een jaar in Spanje. Monique: “In Spanje is de cultuur totaal anders dan in Nederland. Ik heb van dat jaar Spaanse cultuur meer geleerd dan van al mijn studies en cursussen bij elkaar!”

Hopelijk levert deze stagedag Monique weer voldoende nieuwe inzichten op!