Terugblik bestuurdersmeeting 19 juni

Op woensdag 19 juni kwamen 13 van de 18 bestuurders van corporaties actief binnen Project Loopbaan bij elkaar bij Wooncompagnie. Er is gesproken over actuele vraagstukken en toekomstverwachtingen t.a.v. huurders en medewerkers. Over de gevolgen van digitalisering voor medewerkers en huurders en concreet over meer samenwerking op het gebied van duurzaamheid en strategische personeelsplanning (SPP). Verder heeft Stefan van Schaik (bestuurder Wooncompagnie (foto)) een presentatie gehouden over de stappen die Wooncompagnie heeft gezet om toegerust te zijn voor deze ontwikkelingen. We kijken terug op een geslaagde ochtend en vooral: veel samenwerking op allerlei thema’s!