Succesverhaal: Maartje maakt mooie stap naar HR-vak

Wat is jouw naam? Maartje Kleijn

Bij welke corporatie werk je nu? Woonopmaat in Heemskerk

Wat is jouw functie? Medewerker Organisatie Advies. Het is een dubbelfunctie: 2/3 van mijn tijd werk ik als medewerker HR, 1/3 van mijn tijd als secretaresse voor de bestuurder

Kun je iets vertellen over jouw loopbaan tot nu toe?

Ik ben in 2001 afgestudeerd in Arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvA. Dat is een ontzettend leuke studie waar ik veel van heb geleerd. Ik wist toen nog niet precies wat ik ermee wilde. Ik ben dan ook aan het werk gegaan als uitzendkracht in diverse banen, waarbij ik al vrij snel secretarieel werk ging doen. Dat beviel me prima: het is afwisselend, je kunt er vaak je eigen draai een geven en je hoort en ziet veel van een afdeling of organisatie. In 2007 ben ik gaan werken bij een woningcorporatie in Amsterdam.

Je hebt een mooie stap gemaakt naar het HR vak. Hoe is dit gelopen?

Door robotisering en automatisering verandert werk, zeker ook bij financiële functies. Aan de ene kant worden administratieve taken minder door mensen uitgevoerd, aan de andere kant ontstaan er functies waarbij de inhoud anders en/of complexer is. Voor mij gold: met minder mensen is er ook minder secretariële ondersteuning nodig.

De verwachting was dan ook dat mijn functie in een paar jaar tijd van een fulltime naar een parttime functie zou veranderen. Tijd dus voor bezinning en actie van mijn kant. De manager van de afdeling heeft voor heel de afdeling een traject opgestart om mensen te stimuleren zich voor te bereiden op een andere toekomst. Bij dat traject ben ik nauw betrokken geweest.

Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW)

We hebben mensen informatiebijeenkomsten aangeboden, een loopbaancoach van FLOW is langs geweest om te vertellen wat FLOW voor mensen kan doen, en iedereen werd de mogelijkheid geboden een bepaald percentage van de werktijd te gebruiken voor de eigen ontwikkeling (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding). Mijn betrokkenheid bij dit traject deed de liefde voor HR weer bij me opbloeien. Ik ben dan ook een HR-opleiding gaan volgen bij NCOI, om mijn oude kennis op te frissen en om zaken te leren die je in de praktijk kunt toepassen. Dit is betaald met mijn opleidingsbudget vanuit de CAO. Mijn werkgever heeft ook een deel van de opleiding betaald.

Vlieguren maken via een stage 

Hoewel het voor mijn opleiding niet nodig was, vond ik het prettig om stage te lopen bij een HR-afdeling, om zo te kijken of het HR-vak me echt bevalt en waar mijn voorkeuren liggen. Bij mijn werkgever werkte inmiddels een collega die eerder bij Woonopmaat heeft gewerkt. Zij bracht me in contact met Woonopmaat en de stage was snel geregeld. Mijn werkgever werkte daar heel goed in mee. De stage beviel erg goed, en gelukkig was dat wederzijds.

Stage wordt baan

Bij Woonopmaat bestond de behoefte aan meer capaciteit voor HR, maar ook voor ondersteuning van de bestuurder. Eigenlijk een perfecte combinatie voor mij, met mijn achtergrond. Er kwam een vacature, waar ik op heb gesolliciteerd. Dat vond ik toch best spannend, want ik had gebaald als het niet was gelukt! Maar ik mag me gelukkig prijzen en sinds 1 april ben ik een blije en trotse medewerker van Woonopmaat.

We zien hier een mooi voorbeeld van ‘de kracht van het netwerk’, hoe kijk je hier zelf tegenaan?

Een netwerk helpt zeker! Maar ook al heb je niet via een persoon een ingang bij een andere corporatie: ik heb gemerkt dat corporaties heel welwillend zijn om kennis uit te wisselen, mensen stage bij elkaar te laten lopen, et cetera. En anders kun je gebruik maken van de diensten die Project Loopbaan en FLOW bieden. Zo organiseert Project Loopbaan al een aantal jaren de stagemaand en dit jaar wordt zelfs een stage op maat aangeboden.

Heb je tips voor medewerkers die graag een stap willen zetten?

Jazeker: ook al weet je nog niet of je echt wat anders wilt, het geeft energie om ook eens buiten je eigen vakgebied of organisatie te kijken. Een stage is een goede stap. Dat hoeft niet tijdens of na een opleiding, je kunt er ook mee starten, om je te oriënteren.

Ik vond het zelf overigens erg prettig buiten mijn eigen organisatie stage te lopen. Je begint er namelijk behoorlijk blanco, leert van wat andere organisaties anders aanpakken en jij neemt vanuit je eigen organisatie ook weer kennis en tips mee.

En vergeet je opleidingsbudget niet! In de CAO Woondiensten hebben we toch een aardig ruim budget; bij andere organisaties is dat niet altijd zo. De wereld van werk verandert en de verwachting is dat dat niet stopt en steeds sneller gaat, dus blijf je ontwikkelen. Dat geeft meer energie dan je denkt.