Juni stagemaand: lees de verhalen

De stagemaand was een groot succes! Er is volop stage gelopen. We hadden meer dan 170 plekken en uiteindelijk 160 medewerkers die stage hebben gelopen. Er was een groot aanbod van stageplekken en dat betekende veel keuze voor de medewerkers. Alle stage coördinatoren en stage bieders hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

Lees hier een aantal stage verhalen.