Nieuwe baan in Coronatijd – introductiemiddag nieuwe medewerkers

Op donderdag 29 oktober kwamen 34 medewerkers van 12 corporaties online bij elkaar om te netwerken en ervaringen te delen over kennis maken en inwerken in “Coronatijd”. Sjoerd Hooftman (bestuurder Woonopmaat) vertelde over dienstverlening en daarna netwerkten we afwisselend plenair en in kleine groepjes. Het uur vloog voorbij.
Enkele tips die werden gedeeld over (in)werken in Coronatijd waren:
• Koppel een buddy aan een elke nieuwe medewerker
• Maak een ‘smoelenboek” met foto en een persoonlijk verhaaltje van elke collega voor nieuwe medewerkers
• Bel elke dag een medewerkers waar je niet direct mee te maken hebt

Uitkomsten mentimeter