Benen Op Tafel-sessie krijgt rapportcijfer 7,8 van managers

De eerste BOT-sessie hielden we op 9 september met 25 leidinggevenden van acht corporaties binnen Project Loopbaan. BOT-sessie? Ja. Heeft niets met ‘lomp of brutaal’ te maken, maar betekent Benen Op Tafel-sessie. Met deze benaming benadrukken we het informele en open karakter van zo’n bijeenkomst waarin managers ervaringen uitwisselen over managen in veranderende tijden.

Managers worstelen met dezelfde dilemma’s

Na afloop van deze sessie concludeerden de managers dat:
• zij allemaal worstelen met dezelfde dilemma’s;
• zij de ‘kartrekker’ zijn en een voorbeeldfunctie hebben;
• zij inspiratie moeten geven en verbinding en energie moeten creëren;
• digitalisering voorlopig om meer FTE vraagt;
• zij aandacht voor de mensen moeten houden richting meer digitalisering.

Dit verdient een vervolg!

Uit de ingevulde evaluatieformulieren kwam onder meer naar voren dat de managers ons en elkaar een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8 geven. Andere opmerkingen waren:
• Dit verdient een vervolg!
• Ervaringen delen is nuttig om van elkaar te leren.
• Er zijn veel onderwerpen die we gezamenlijk kunnen oppakken.
• Goede eerste aftrap, nu verdiepen.
• Waar zijn de bestuurders?
• Leerzaam & inspirerend.
• Het was goed voorbereid.

Nieuwe activiteiten in 2020

In 2020 organiseert Project Loopbaan ook voor managers weer nieuwe activiteiten. Houd onze website en/of nieuwsbrief in de gaten.