Voor één dag weer stagiaire!

Afgelopen dinsdag was ik voor een dag ‘stagiaire’ bij Parteon. Wat een leuke dag was dit! Met open armen werd ik ontvangen op de afdeling Bestuurstaf en Beleid. We hadden een volle agenda. Veel gehoord, gezien en ideeën voor Kennemer Wonen opgedaan. De agenda en het programma van deze dag zag er als volgt uit:

Toelichting op project ‘Verzorgd Wonen en de samenwerking tussen corporatie, zorgorganisatie en gemeente’

Voormalig verzorgingshuis Westerwatering is omgevormd naar een locatie voor Verzorgd Wonen bij Evean: een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten.

Voor wie is verzorgd wonen?

Huurders moeten een indicatie voor minimaal 10 uur per maand verpleging of verzorging thuis (thuiszorg, dus niet huishoudelijk werk) hebben. Het inkomen mag niet te hoog zijn, omdat er sprake is van een sociale-huur woning. Een heel mooi project waarbij verschillende eenheden samenkomen en er een mooi project voor senioren is neergezet. In het kader van doorstroming ook erg interessant.

Aanjaagteam Strategische Agenda ouder worden in Zaanstad

Een bijeenkomst met verschillende partijen waaronder gemeente Zaanstad, huisarts, Parteon, Zilveren Kruis, wijkverpleegkundige etc. Gesproken werd over de prognose naar kwantitatieve opgave woningen per wijk in Zaanstad. Waar is behoefte aan en waar moet aandacht voor worden gevraagd. Ook werden zorgprognose cijfers van het Zilveren Kruis gepresenteerd.

MT-kwartier (voor alle collega’s) tijdens de lunch

Bij Parteon hebben ze een erge gezellige en mooie kantine. Tijdens een heerlijke lunch werd door het MT onder leiding van Harry Platte (directeur bestuurder) de laatste update gegeven vanuit het MT. Wat opviel dat het muisstil was in de kantine en iedereen aandachtig luisterde. Een super leuke manier om wekelijks een update van het MT te ontvangen.

Elevator pitch Bestuurstaf en Beleid

Na de lunch gingen we naar de afdeling Bestuurstaf en Beleid. Daar werden de high lights die voor de afdeling van belang zijn besproken. Dit gebeurde is een staande actieve houding, ook een goed idee om mee te nemen naar Kennemer Wonen. Vervolgens mocht ik nog even een korte pitch geven over mijzelf en over hetgeen wat ik in de morgen gezien had.

De adviseur bij Parteon, over de beleidsachtbaan en procesoptimalisaties

Vervolgens nam Pieter Logtenberg (adviseur) ons mee in de beleidsachtbaan van Parteon. Hoe komen beleidsstukken bij Parteon tot stand, hoe worden deze uitgevoerd en up to date gehouden? Heel veel informatie met een veel nieuwe en trendy ideeën waar Kennemer Wonen nog veel van kan leren. Hoe nemen we de klanten mee en zorgen we ervoor dat de klant centraal komt te staan voor alle medewerkers binnen de corporatie. In een filmpje is duidelijk gemaakt hoe belangrijk interne samenwerking is, kijk, zie en bewonder… (ik zie kansen voor Kennemer Wonen ;-))

Parteon en haar belanghouders en de interne samenwerking tussen adviseurs

Tot slot nog gesproken met Sandra van der Woude (Communicatie Adviseur). Met name over de stakeholders. Op welke manier je deze groep kunt benaderen en wat je hiervoor nodig hebt. Daarbij als uitgangspunt stellen dat niet Parteon maar het thema centraal staat.

Samen met Eugenie van Intermaris een mooie dag beleefd bij Parteon. Dankzij Erwin Smit gingen we moe en voldaan weer richting Hoorn. Overal was het een enorme leerzame en gezellige dag!

Mijn netwerk kunnen uitbreiden en veel kennis rijker. Dit alles is tot stand gekomen door deel te nemen aan Project Loopbaan.

Monique Ursem

Wijkconsulent Kennemer Wonen

https://www.linkedin.com/in/moniqueursem/